Disclaimer en voorwaarden
 

Disclaimer
Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van WPG Media/ WPG Uitgevers. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WPG Media. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door WPG Media met constante zorg en aandacht samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. WPG Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren. Hoewel WPG Media alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website (via internet) verzonden worden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door WPG Media/ WPG Uitgevers worden onderhouden wordt afgewezen. WPG Uitgevers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy statement
Wij maken je er op attent dat de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden opgenomen in het gegevensbestand van WPG Uitgevers BV. Je gegevens kunnen worden gebruikt om je op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van WPG Uitgevers of haar dochterondernemingen. Indien je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit per e-mail melden bij media@weekbladpers.nl of schriftelijk bij onze klantenservice, Postbus 1570, 1000 BN Amsterdam. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacystatement op www.wpg.nl.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: WPG Uitgevers, Klanten Service Centrum, Postbus 611, 1000 AP Amsterdam of een e-mail aan: klantenservice@wpg.nl

Wijzigingen
WPG Uitgevers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van WPG Uitgevers.

Download de Publicatievoorwaarden

Download de Advertentievoorwaarden